Askalot2edX

Integrácia Askalotu do edX - massive open online course provider

Vyskúšajte si to!   Askalot demo


Nápad na integráciu systému Askalot do systému edX vznikol na CSCW'15, keď mentor tímu, Ivan Srba, na tejto konferencii prezentoval Askalot. Vtedy sa stretol z Joseph-om J. Wiliams-om z Harvard University a zvážili že Askalot by bol dobrá náhrada za aktuálne fórum v edX. Následne vznikol tím AskEd, ktorý sa skladá zo šiestich ľudí a ich mentora Ivana Srbu, ktorých cieľom je túto integráciu uskutočniť.

Askalot

Askalot je komunitný systém otázok a odpovedí ktorý bol vyvinutú tímom naRuby v rámci tímového projektu v školskom roku 2013/2014 a momentálne sa aktívne používa na fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Tento projekt tak isto získal ocenenie TP CUP.

Systémy otázok a odpovedí sú populárnou súčasťou webu. Medzi najznámejšie patri Yahoo! Answers, Wiki Answers, či Stack Overflow. Každý, kto má problém, na ktorý nevie nájsť odpoveď môže využiť tieto systémy na pridanie svojej otázky a od komunity získať odpoveď. S výberom najlepšej odpovede mu pomáhajú ďalší používatelia, ktorí svojím hlasovaním vyjadrujú súhlas s obsahom odpovede. Ak pýtajúci sa používateľ dostane odpoveď, s ktorou je spokojný, môže túto odpoveď označiť za akceptovanú, aby uľahčil hľadanie riešenia pre používateľov s podobným problémom v budúcnosti.

Askalot obsahuje všetky hlavné vlastnosti populárnych systémov na otázky a odpovede a rozširuje funkcionalitu tohto systému o špecifické vlastnosti určené na podporu vzdelávania.

edX

edX je jeden z najväčších poskytovateľov otvorených kurzov pre masy (angl. Masive Open Online Course, MOOC), ktorý vytvorili v roku 2012 MIT a Harvard University. Podľa odhadov ku aprílu roku 2015 je v tomto systéme zaregistrovaných vyše 4 milióny používateľov a používa ho vyše 70 univerzít, neziskovích organizácií a spoločností.

MOOC je kurz, ktorý je poskytovaný neobmedzenému počtu účastníkov a je dostupný cez webové rozhranie. V rámci kurzu zvyknú byť poskytované záznamy prednášok, skriptá a cvičenia. Väčšinou majú aj fórum na podporu komunity. Tieto kurzy sú výsledkom výskumu v oblasti vzdelávania na diaľku.

Zdroj Wikipedia

Dokumentácia k projektu a zápisnice z pravidelných formálnych aj neformálnych stretnutí tímu.

Prezentácie a plagáty

Definovanie identity tímu

Materiály zo súťaže TP Cup

Autori v tejto sekcii sa podieľali na pôvodnej verzii Askalotu. Ak máte otázky k súčasnej verzii, kontaktujte prosím askalot@fiit.stuba.sk.

Tím AskEd tvoria šiesti študenti prvého ročníka inžinierskeho štúdia na FIIT STU a ich mentor Ivan Srba.

Ivan Srba
Mentor tímu

Zaoberá sa výskumom v oblasti informačných systémov pre zdieľanie znalostí so zameraním na CQA systémy. Má skúsenosti s programovacími jazykmi a webovými technológiami ako Ruby, JavaScript, PHP, Node.js a s databázovými technológiami MySQL a PostgreSQL. Pracoval na viacerých projektoch, ktoré sa úspešne používajú aj v rámci fakulty (napr. YonBan). Zaujíma sa o fotografovanie, cestovanie a turistiku, vo voľnom čase sa rád hrá s bublifukom.

Martin Černák
Manažment retrospektívy, dizajnu a správca webu

Pracuje s webovými technológiami a zaoberá sa najmä php (nette, yii2), javascript (jQuery) a css (bootstrap). Ako bakalársky projekt riešil dynamické odporúčanie.

Ladislav Gallay
Manažment podpory vývoja, integrácie a verzií softvéru

V rámci bakalárskeho projektu sa venoval využitiu vektorového modelu slov pri automatickej lematizácii za použitia nástroja word2vec. Zaujíma sa o webové technológie a tvorbu webových aplikácii. Hovorí plynule PHP, Ruby, Java, JavaScript, C++, PostgreSQL... Rád hrá na hudobné nástroje a strihá videá.

Eva Hnilicová
Manažment riadenia dokumentácie a dizajnu

V rámci bakalárskeho projektu sa venovala tvorbe reportov nad knižničnými dátami a vývojom webovej aplikácie pre tento účel. Vďaka tomu sa začala viac venovať aj webu všeobecne, hlavne z pohľadu použiteľnosti a dizajnu. Mimo fakulty sa aj naďalej venuje tvorbe a generovaniu špecifických reportov, okrem iného, aj za použitia HTML (HTML5) a CSS. Vo voľnom čase sa odmalička aktívne venuje výtvarnému umeniu (maľba a kresba) a tiež nepohrdne dobrou knihou.

Adrián Huňa
Manažment kvality kódu a testovania

V bakalárskej práci skúmal reputáciu používateľov v CQA systémoch a následne svoje poznatky aplikoval pri integrácii tejto metódy do systému Askalot. Najviac ho baví práca s webovými technológiami, pričom momentálne obľubuje frameworky Laravel a AngularJS.

Filip Jandura
Manažment udržiavania systému na projektový manažment

V rámci bakalárskeho projektu sa venoval testovaniu android aplikácií. Má bohaté skúsenosti s programovaním v jazyku Java a s testovaním webových aplikácií pomocou Selenium skriptov. Vo voľnom čase sa venuje činnostiam v študentskej organizácii Iaeste, odkiaľ má skúsenosti s tvorbou webových aplikácií.

Tibor Žuffa
Manažment komunikácie a exportovania úloh z projektového systému

V bakalárskej práci sa venoval časovým radom a tvorbe prognóz. Zaujíma sa o vytváranie webových aplikácií. Páči sa mu Ruby on Rails a HTML5. Vo voľnom čase si rád pozrie seriál alebo vypočuje dobrú audioknihu.

Adresa

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
Ilkovičova 2
842 16 Bratislava 4 - Karlova Ves
Slovensko

GPS: 48.1536737, 17.0721408