Projekt Askalot vznikol vrámci predmetu Tímový projekt na FIIT STU. Zapálene na ňom pracuje tím naЯuby, ktorý tvoria siedmi nadaní študenti spolu s ich mentorom.

Čo?

Internet je v dnešnej dobe neodmysliteľnou súčasťou života každého študenta. Informačné technológie prostredníctvom webu poskytujú prístup k skoro nekonečným zdrojom informácii rozličného obsahu. Hoci najjednoduchšou cestou, ako získať užitočné informácie na webe, je použiť rôzne typy vyhľadávacích nástrojov, nie je to vždy záruka úspechu. Predsalen je niekedy lepšie využiť alternatívne zdroje informácii založené na zdieľaní znalostí ľudí zo svojej komunity. Systém, ktorý takúto možnosť ponúka, všeobecne nazývame komunitný systém otázok a odpovedí (angl. community question answering, CQA).

Komunitný systém otázok a odpovedí

Príkladov webových systémov otázok a odpovedí je plno – Yahoo! Answers, Wiki Answers, Stack Overflow, atď. Svoju funkciu plnia jednoducho a efektívne – človek, ktorý má problém, zverejní svoju otázku, a ostatní používatelia sa mu snažia čo najlepšie odpovedať. Keďže sám nevie vždy posúdiť, ktorá odpoveď je lepšia, tak ich užitočnosť a správnosť môžu ohodnotiť ostatní používatelia svojim hlasom. Ten čo sa pýta, napokon označí odpoveď, ktorá bola správna, aby pomohla používateľom s podobným problémom aj neskôr.

Prečo?

Tému CQA sme si vybrali preto, že nás zaujíma web ako platforma pre tvorbu interaktívnych aplikácií. Zároveň vidíme veľký potenciál a užitočnosť takéhoto systému – nejde o ďalší „šuflíkový“ projekt, ktorý sa navrhne, implementuje, a potom už o ňom nikto nikdy nepočuje. Zároveň sa domnievame, že téma CQA systémov je pomerne rozsiahla a poskytuje veľké množtvo oblastí s výskumným potenciálom. Získané dáta z používania CQA systému na našej fakulte môžu byť užitočné nie len pre samotných študentov ale aj pre profesorov, ktorý vďaka položeným otázkam môžu skvalitniť svoje prednášky.

Ako?

Našim hlavným nástrojom je jazyk Ruby. Používame rámec Ruby on Rails, ktorý poskytuje skutočne efektívnu prácu s webom. Naše riešenie staviame na moderných technológiach, plánujeme plne využiť potenciál PostgreSQL databázy či vyhľadávacieho nástroja Elasticsearch.

Pre koho?

Askalot CQA systém vyvíjame v prvom rade pre študentov našej FIIT STU. Myslíme si, že sýstém CQA je potrebný v rámci fakulty primárne preto, aby pomohol študentom v procese učenia sa nových technológií, riešením zadaní či prípravy na skúšky. Súčasne je tento systém potrebný aby inovatívnou formou nahradil už zastarané riešenie v podobne obyčajného diskusného fóra. Pre študentov je výhodnejšie mať priame spojenie s uzavretou komunitou, ktorá rieši podobné problémy, v rámci fakultnej platformy ako na verejnom systéme CQA. Okrem študentov je systém určený aj pre profesorov, ktorí prostredníctvom systému môžu pomôcť študentom pri odpovedaní na ich otázky. Zároveň sa usilujeme o to, aby naše riešenie bolo dostatočne generické a bolo možné jednoducho rozšíriť jeho použitie aj za hranice našej fakulty.

Dôležitým výstupom projektu sú okrem samotnej Ruby on Rails aplikácie aj rôzne dokumenty. Tieto dokumenty zahŕňajú dokumentáciu k projektu a zápisnice z pravidelných formálnych aj neformálnych stretnutí tímu.

Dokumentácia

Dokumentácia na stiahnutie:

Zimný semester

Prvý kontrolný bod:

Druhý kontrolný bod:

Letný semester

Tretí kontrolný bod:

Zápisnice

Zápisnice na stiahnutie:

Ostatné

Dokumenty na stiahnutie:

Prezentácie a plagáty

TP Cup

Publikácie

Projekt Askalot má otvorený zdrojový kód. Repozitár askalot, ktorý obsahuje Ruby on Rails aplikáciu, je dostupný pod organizáciou teamnaruby v sieti GitHub.

Tím naЯuby tvoria siedmi študenti prvého ročníka inžinierskeho štúdia na FIIT STU a ich mentor Ivan Srba, študent doktorantského štúdia. Väčšina členov tímu sú aktívni členovia výskumej skupiny PeWe. Niektorým členom tímu sa podarilo na základe bakalárskych prác napísať výskumné články na študentskú vedeckú konferenciu IIT.SRC a medzinárodné vedecké konferencie. Další členovia tímu pracovali alebo pracujú na výkumných projektoch v rámci fakulty. Skúsenosti tímu výrazne doĺňajú autori úspešného projektu Otvorené Súdy, ktorého hlavným výstupom je Ruby on Rails aplikácia postavená na podobných technológiách, ktoré sa predpokladajú aj pri realizácii tohto projektu.

Ivan Srba Mentor tímu

 • Zaoberá sa výskumom v oblasti informačných systémov pre zdieľanie znalostí so zameraním na CQA systémy
 • Ma skúsenosti s programovacími jazykmi a webovými technológiami ako Ruby, JavaScript, PHP, Node.js a s databázovými technológiami MySQL a PostgreSQL
 • Pracoval na viacerých projektoch, ktoré sa úspešne používajú aj v rámci fakulty (napr. YonBan)
 • Zaujíma sa o fotografovanie, cestovanie a turistiku, vo voľnom čase sa rád hrá s bublifukom

Rastislav Dobšovič Manažment plánovania

 • Bakalársky projekt Optické rozpoznávanie notových záznamov, C++, OpenCV
 • Pracovná skúsenosť na pozícii databázového vývojára pre Orange Slovensko
 • Pracuje alebo pracoval s Oracle Database, PL/SQL, MySQL
 • Zaujíma sa o procesy návrhu softvéru, UML, návrhové vzory
 • Hráva na klavíri

Marek Grznár Manažment kvality

 • Bakalársky projekt Adaptívna spätná väzba vo webovom systéme, Ruby on Rails, Alef
 • Pracovná skúsenosť s technológiami ASP.NET, C#, SVN
 • Dobre pozná JavaScript, MySQL, git, Linux
 • Člen výskumej skupiny PeWe
 • Zaujíma sa o vizualizáciu dát vo webových aplikáciách
 • Obľubuje futbal

Jozef Harinek Manažment komunikácie a ľudských zdrojov, vedúci tímu

 • Bakalársky projekt Automatická extrakcia klúčových slov z výučbových dokumentov, Ruby on Rails, výskumný článok na konferenciu DocEng, príspevok na IIT.SRC
 • Na letnej stáži v Nemecku pracoval s C++, Qt, SVN, skúsenosti s MySQL, SQLite, git, Linux
 • Člen výskumej skupiny PeWe a člen výskumného semináru počas bakalárskeho štúdia
 • Zaujíma sa o NLP, webové aplikácie a ľahké ontológie
 • Baví ho lezenie po skalách

Samuel Molnár Manažment podpory vývoja a integrácie

 • Bakalársky projekt Navigácia pomocou oblakov doležitých slov, Ruby on Rails, Annota, Elasticsearch, backbone.js, CoffeeScript, výskumný článok na SMAP a IIT.SRC
 • Autor projektu Otvorené Súdy, indikátory činnosti sudcov, Elasticsearch, správa servera
 • Presadzuje TDD, má intenzívnu skúsenosť s Rspec, Capybara, Elasticsearch, git, Linux
 • Člen výskumej skupiny PeWe a člen výskumného semináru počas bakalárskeho štúdia
 • Zaujíma sa o tvorbu webových aplikácií, navigáciu na webe, big data
 • Rád púšťa šarkany

Peter Páleník Manažment dokumentovania

 • Bakalársky projekt Cestná sieť ako komplexný graf, C#, MySQL
 • Pracuje s WPF, .NET technológiami
 • Rekreačne hráva futbal

Dušan Poizl Manažment monitorovania

 • Bakalársky projekt Simulácia celulárnych automatov na GPU, C++, OpenCL, Qt
 • Má skúsenosti s OpenGL, Gstreamer, git, Linux admin, iOS vývoj, MySQL, Ruby on Rails
 • Zaujíma sa o skladanie astronomických fotografií
 • Učí sa po japonsky

Pavol Zbell Manažment rizík, hlavný architekt a zástupca vedúceho tímu

 • Bakalársky projekt Vyhľadávanie v zdrojových kódoch so zohľadnením kontextu, Java, Eclipse APIs, Elasticsearch, pokročilé OOP v Jave a návrhové vzory všeobecne
 • Autor projektu Otvorené Súdy, sťahovanie a spracovanie dát, správa databázy, dizajn
 • Má skúsenosti s Twitter Bootstrap, Resque, Redis, git, Linux
 • Člen výskumej skupiny PeWe a člen výskumného semináru počas bakalárskeho štúdia
 • Zaujíma sa o získavanie a spracovanie znalostí pre potreby vývoja softvéru, aktívne pracuje na výskumnom projekte PerConIK
 • Lyžuje freeride

Adresa

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
Ilkovičova 2
842 16 Bratislava 4 - Karlova Ves
Slovensko

GPS: 48.153429, 17.071716